Välj en sida

Bokningsvillkor:

Betalning:

Vi har tre tillvägagångssätt:
1. Sällskapet kan välja att betala innan besöket hos oss, via bokningsbekräftelse man får skickat till sig till den uppgivna mejladressen. Då finns två alternativ: kort eller faktura.
1a) Via kort: Man betalar för det antalet man bokar upp och skulle ändringar göras mellan tiden för betalning fram tills besöket hos oss, så makuleras hela din betalning och du kommer bli återbetald på hela gamla beloppet. Därefter kan du göra en ny betalning på det nya beloppet. OBS! Vi vill informera om att det tar någon dag innan du ser din gamla betalnings summa på ditt konto vilket medför att du kommer ligga ute med pengar i någon dag. Ändring av antal går enbart att genomföra om det sker inom korrekt tidsram (minst 24 timmar innan).
1b) Via faktura: Fakturan skickas till den uppgivna mejladressen efter ert besök hos oss så det är det senaste registrerade antal som kommer fakturerar, dvs. det antal som har registrerats minst 24 timmar innan ert besök hos oss.
2. Ni betalar på plats för det antalet ni har uppgett, inom korrekt tidsram, och då är tillgänglig betalningsmetod swish. Det går inte att dela upp betalningen på plats utan hela betalningen ska göras från en person i sällskapet.

Tider:

Kom ca. 10-15 minuter innan ni har er bokade tid så har vi tid att checka in er, gå igenom hur det fungerar m.m.

Gruppledare:

Varje sällskap måste utse en gruppledare. Det är denna person som är ansvarig för hela gruppen, under hela vistelsen, på Gökboet.

Lag och lagledare:

Ni väljer själva hur många lag ni vill dela in er i, men vi rekommenderar 2 lag. Varje lag ska ha en lagledare som blir ansvarig för sitt lag.

Ålder:

Vi har en åldersgräns på 7 år för aktivitetshuset. Varje typ av sällskap har sin specifika bannlysta som gäller just för den åldern ni bokar in för (den ni valde era banor från när ni bokade in er).
För paintball är åldersgränsen 15 år i vuxet sällskap. Utan vuxen så är åldersgränsen 18+ år för hela sällskapet.
Den som gör bokningen måste också vara över 18 år. Det är bokaren som är betalningsskyldig för sitt sällskap.

Egen risk/eget ansvar:

Deltagande i alla Gökboets aktiviteter, samt för aktiviteter med hyrd utrustning, sker på egen risk. Det är sällskapet eget ansvar att följa de föreskrivna säkerhetsreglerna under sitt besök hos Gökboet. Du är ersättningsansvarig för skador på eller stöld av hyrd utrustning. Gökboet har inga försäkringar som du kan utnyttja vid hyra av utrustning. Kontrollera din hemförsäkring och vad som gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.

Egen mat:

Det är inte tillåtet att ta med någon form av ätbart till vårt aktivitetshus. Undantaget görs enbart för sällskap som bokar in kalas/party och då tillkommer sköteselregler för dessa bokningar som finns att läsa i varje kalas/partys bokningsbekräftelse.

Egen dryck:

Det är tillåtet att ta med lite egen dryck, både med och utan alkohol. Dock får enbart vattenflaskor finnas ute i våra aktivitetshallar. ALL övrig form av dryck får enbart vara öppen samt förtäras i våra samlingssalar, som finns i anslutning till vår reception. OBS! Följs inte detta slängs drycken av vår personal.

Samlingsrummet:

I alla kalas/partybokningar ingår det att nyttja vår samlingssal efter genomförda aktiviteter för eget firande med paketöppning och fika. Övriga sällskap får gärna sitta en stund efteråt för umgänge, och man samsas då om utrymmet med andra sällskap. Det förväntas också normal samtalston och inget stök.
OBS! Varje grupp ansvarar själva för sitt eget skräp och iordningställande efter sig själva!

Kvarglömda saker:

Hör av er så fort som möjligt om ni glömmer kvar saker hos oss. Vi behåller kvarglömda saker max 8 veckor efter det att ni varit här.

Kan man vara färre personer än minidebiteringen?

Ja det går bra, men man betalar för sitt aktivitetspakets minidebitering, ex. det går bra att vara 7 personer på en 5-kamp, men man kommer då betala för 8 personer.

Kan man komma fler personer än bokat antal?

Ja det går bra, då betalar man för de extra antal på plats via swish.

Justering av antal:

Ni justerar antal personer i er bokning via er bokningsbekräftelse. Klicka på länken i mejlet med bokningsbekräftelse (se min bokning).
Ni kan justera bokningen fram till 24 timmar innan ni skall komma.
OBS! Gör ni inga ändringar så tar vi betalt för de antal som är senast registrerat i er bokning.

Större grupper (över 20 personer):

Vi vill att ni så fort ni vet justerar antal personer i er bokning. Klicka på länken i mejlet med bokningsbekräftelse (se min bokning). Det är viktigt att ändring kommer in så snart ni vet då det påverkar vår personalbemanning.

Avbokning:

Måste du avboka ert besök hos oss ska det göras minst 5 dagar innan ert besök, ex. en lördagsbokning kan avbokas senast måndag samma vecka osv. Då är avbokning kostnadsfritt och ni avbokar via er bokningsbekräftelse. Klicka på länken i mejlet med bokningsbekräftelse (se min bokning).
En avbokning närmare än 5 dagar innan ert besök hos oss debiteras med en avbokningskostnad på 1000 kronor.
Vid utebliven närvaro vilket medverkar till att bokning ej kan genomföras debiteras hela kostnaden.