Utifrån rådande situation ang. corvid-19 (Corona-viruset) har vi på Gökboet gjort åtgärder för att trygga upp vår verksamhet:
I vårt arbete för säkerhet och trygghet följer vi Folkhälsomyndigheten i Sverige och deras råd.
Våra gäster och gruppers säkerhet och trygghet är a och o för att vi ska kunna leverera en upplevelse att minnas:

- Sedan söndag 29/3 har nya bestämmelser kommit att förbjuda sammankomster på över 50 personer. Detta gäller även vår verksamhet och därför har vi beslutat att inte ta in fler än 3 sällskap (max 30 personer) samtidigt i aktivitetshuset på ca. 1.500 kvm, på varje starttid.

- Vi har stängt av 3 av våra grenar: Gladiatorkamp, Kofotboll och Sumobrottning. Men vi har 18 andra roliga grenar att välja emellan istället.

- Vi sänker minidebiteringen till 6 personer på alla våra aktiviteter, då vi vet att det finns risk att sällskapen kan bli färre än vanligt, men vi vill fortfarande kunna ge möjlighet att ha kul aktiviteter tillsammans.

- Hotellets (Quality Hotel Winn) relaxavdelning är helt avstängd tillsvidare, så går inte att boka den just nu. Självklart går det fortfarande att boka smarriga middagar tillsammans med er aktivitetsbokning.

- Vår personal har ännu noggrannare och tydligare hygiens- och rengöringsrutiner. Aktiviteterna tvättas mycket oftare och alla i personalen måste tvätta händerna efter varje grupp som man har haft.

- Vi har byggt upp små stationer för handsprits-tvätt för våra gäster och vi har dessa stationer utplacerade på några centrala platser i aktivitetshuset.

Har ni några fler frågor eller funderingar kring vårt arbete ang. covid-19 är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Varmt välkomna med er bokning #enupplevelseduminns