Utifrån rådande situation ang. corvid-19 (Corona-viruset) har vi på Gökboet gjort åtgärder för att trygga upp vår verksamhet:
I vårt arbete för säkerhet och trygghet följer vi Folkhälsomyndigheten i Sverige och deras råd.
Våra gäster och gruppers säkerhet och trygghet är a och o för att vi ska kunna leverera en upplevelse att minnas:

- Sedan söndag 29/3 har nya bestämmelser kommit att förbjuda sammankomster på över 50 personer. Detta gäller även vår verksamhet och därför har vi beslutat att inte ta in fler än 5 sällskap (max 50 personer) samtidigt i aktivitetshuset på ca. 1.500 kvm, på varje starttid.

- Vi har stängt av 3 av våra grenar: Gladiatorkamp, Kofotboll och Sumobrottning. Men vi har 18 andra roliga grenar att välja emellan istället.

- Vår personal har ännu noggrannare och tydligare hygiens- och rengöringsrutiner. Aktiviteterna tvättas efter varje dag och alla i personalen måste tvätta händerna efter varje grupp som man har haft.

- Vi har byggt upp små stationer för handsprits-tvätt för våra gäster och vi har dessa stationer i våra samlingssalar som är anslutna till receptionen.

Har ni några fler frågor eller funderingar kring vårt arbete ang. covid-19 är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Varmt välkomna med er bokning #enupplevelseduminns