Hittar du inte svar på dina frågor på vår webbplats så är du varmt välkommen att kontakta oss.

BOKNING OCH KUNDTJÄNST:


Telefon: 031-527 527

Öppettider vardagar mellan 09.00-17.00.

Mejl: info@gokboet.se

Övriga tider och helgdagar. Vi försöker besvara mejl så snabbt vi kan!

Bokningsförfrågan via hemsidan:

Gör din förfrågan enkelt via hemsidan. Vi återkopplar så snart vi kan!

BOKNINGSFÖRFRÅGAN:

Observera att du gör enbart en förfrågan via detta formulär, ej en bokning. Vi återkopplar så snart vi kan!

Karta till Gökboet:

GÖKBOET

Adress: Exportgatan 7, 422 46, Hisings Backa

Vägbeskrivning med bil: Från centrum kör genom Tingstadstunnneln mot Oslo, E6. Sväng sedan höger efter ca. 500 meter (Tingstadsmotet). Kör rakt igenom rondellen och rakt fram. På vänster sida har ni Sikab och på höger Beijer. Fortsätt 200 meter rakt ner så ligger Gökboet på vänster sida i samma hus som Skanska. Har ni problem med att hitta, ring 031-527 527.
Directions by car: From the city drive on E6 through Tingstadstunnneln towards Oslo. Then turn right after approx. 500 meters (Tingstadsmotet). Drive straight through the roundabout and straight ahead. On the left side you have Sikab and right Beijer. Continue 200 meters straight down, then Gökboet is on the left side in the same house as Skanska. If you have trouble finding, please call 031-527 527.

Buss till Gökboet: Sök via Västtrafiks hemsida vilken hållplats du vill resa från för att komma till Gökboet. Hållplatser: Balladgatan, Tingstadsmotet eller Stena Metall (enbart vardagar).
Bus to Gökboet: Search through the Västtrafik website which stop you want to travel from to get to Gökboet. Busstops: Balladgatan, Tingstadsmotet or Stena Metall (only weekdays).

Karta till Paintball:

PAINTBALL

Adress: Tagenevägen 72, 425 37, Hisings Kärra

Vägbeskrivning med bil: Kör E6 mot Oslo och kör förbi Stigs Center. Sväng av motorvägen vid skylt Orrekulla, Kärra S och följ vägen över motorvägen till andra sidan. Tag andra till vänster och då är ni på Tagenevägen. Tag första till höger (se skylt på hus med "Plastbiten") och ni är framme. Följ stigen från parkeringen snett upp till höger tills ni kommer till ett litet hus inne i skogen.
Directions by car: Drive on E6 towards Oslo and drive past Stigs Center and when you see IKEA on the right hand you are close. Turn off the motorway at the sign Orrekulla, Kärra S, and follow the road over the highway to the other side. In the second roundabout take to the left and then you are at Tagenevägen. Take the first to the right and you will see a house with an sign "Plastbiten" and you are there. Follow the path from the parking lot to the sideway right until you reach a small house in the woods.

Buss till Paintball: Hållplats Lillekärr Södra. Gå till adress Tagenevägen 72. Se skylt på huset "Plastbiten". Fortsätt in mot skogen och gå snett höger in i skogen tills ni ser vårt lilla hus.
Bus to Paintball: At bus stop "Lillekärr Södra" or "Trankärrsgatan". Go to address Tagenevägen 72. See the sign on the house "Plastbiten". Continue toward the woods and follow the path from the parking lot to the sideway right until you reach a small house in the woods.