VÄGBESKRIVNINGAR / DIRECTIONS

Paintball

Har ni ”bara” bokat paintball åker ni INTE till Gökboet utan direkt ut till paintballbanorna.
If you have "just" booked paintball don't go to Gökboet but directly to the paintball courts in Tagene.


Adress/Address: Tagenevägen 72

Vägbeskrivning, bil: Kör E6 mot Oslo och kör förbi Stigs Center. Sväng av motorvägen vid skylt Orrekulla, Kärra S och följ vägen över motorvägen till andra sidan. Tag andra till vänster och då är ni på Tagenevägen. Tag första till höger (se skylt på hus med "Plastbiten") och ni är framme. Följ stigen från parkeringen snett upp till höger tills ni kommer till ett litet hus inne i skogen.
Directions, Car: Drive on E6 towards Oslo and drive past Stigs Center and when you see IKEA on the right hand you are close. Turn off the motorway at the sign Orrekulla, Kärra S and follow the road over the highway to the other side. In the second roundabout take to the left and then you are at Tagenevägen. Take the first to the right adn you will see a house with an sign "Plastbiten" and you are there. Follow the path from the parking lot to the sideway right until you reach a small house in the woods.

Vägbeskrivning, buss: Hållplats Lillekärr Södra. Gå till adress Tagenevägen 72. Se skylt på huset "Plastbiten". Fortsätt in mot skogen och gå snett höger in i skogen tills ni ser vårt vita lilla hus.
Directions, bus: At bus stop "Lillekärr Södra" or "Trankärrsgatan". Go to address Tagenevägen 72. See the sign on the house "Plastbiten". Continue toward the woods and follow the path from the parking lot to the sideway right until you reach a small house in the woods.

Vid övriga bussfrågor, ring Tidpunkten 0771-414300eller surfa in på Västtrafik.
For other bus questions, call 0771-414300 or browse on västtrafik.

GÖKBOET

Adress: Exportgatan 7. Hisings Backa

Vägbeskrivning med bil: Från centrum kör genom Tingstadstunnneln mot Oslo, E6. Sväng sedan höger efter ca. 500 meter (Tingstadsmotet). Kör rakt igenom rondellen och rakt fram. På vänster sida har ni Sikab och på höger Beijer. Fortsätt 200 meter rakt ner så ligger Gökboet på vänster sida i samma hus som Skanska. Har ni problem med att hitta, ring 031-527 527.
Directions by car: From the city drive on E6 through Tingstadstunnneln towards Oslo. Then turn right after approx. 500 meters (Tingstadsmotet). Drive straight through the roundabout and straight ahead. On the left side you have Sikab and right Beijer. Continue 200 meters straight down, then Gökboet is on the left side in the same house as Skanska. If you have trouble finding, please call 031-527 527.

Buss till Gökboet: Sök via Västtrafiks hemsida vilken hållplats du vill resa från för att komma till Gökboet. Hållplatser: Tidningshuset, Tingstadsmotet eller Balladgatan.
Bus to Gökboet: Search through the Västtrafik website which stop you want to travel from to get to Gökboet. bus stop: Tidningshuset, Tingstadsmotet or Balladgatan.

Vägbeskrivning från Tidningshuset; gå tillbaka mot Beijer, sväng vänster innan Beijer, sedan rakt fram.
Directions from Tidningshuset ; go back to Beijer, turn left before Beijer, then straight ahead.
Från Tingstadsmotet; gå bron över motorvägen ner mot Beijer, tag vänster och sedan första höger, rakt fram.
From Tingstadsmotet ; walk the bridge over the highway down towards Beijer, turn left and then first right, straight ahead.
Från Balladgatan; I rondellen, gå mot kanalen och över bron som går över motorvägen, fortsätt gå i samma riktning mot Bejier (ca 10 min.), tag vänster och sedan första höger, rakt fram.
From Balladgatan ; At the roundabout, walk towards the canal and across the bridge that crosses the highway, continue going in the same direction towards Bejier (about 10 min.), Turn left and then first right, straight ahead.

Vid övriga bussfrågor, ring Tidpunkten 0771-414300 eller surfa in på Västtrafik.
For other bus questions, call 0771-414300 or browse on västtrafik.

Om ni behöver förslag på boende i Göteborg i samband med besöket hos oss på Gökboet kan ni klicka här.
If you need suggestions for accommodation in Gothenburg in connection with your visit to Gökboet, you can click here .